ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CỦA AN VIỆT

Bành Diệu Đông
Giám Đốc
Hoàng Thùy Anh
Bác sĩ YHCT
Nguyễn Văn An
Bác sĩ YHCT
Vũ Minh Hiếu
Bác sĩ YHCT
Trần Thị Sợi
Bác sĩ YHCT
Trần Thị Loan
Bác sĩ YHCT
Lã Quốc Kiên
Bác sĩ YHCT
Nguyễn Thị Thành
Y sĩ điều dưỡng YHCT
Đào Thị Lý
Y sĩ điều dưỡng YHCT
Nguyễn Minh Hà
Y sĩ điều dưỡng YHCT
Hoàng Kim Quý
Y sĩ điều dưỡng YHCT
Trịnh Thị Liên
Dược sĩ
Trần Kiều Vân
Nhân viên HC