Hãy là một phần của An Việt!

An Việt cho rằng đội Con Người là yếu tố quan trọng để biến tinh thần thành việc làm thiết thực trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Môi trường làm việc năng động và phát triển của chúng tôi đang tìm kiếm những ứng cử viên chia sẻ sứ mệnh này.

Hãy cùng là một phần của gia đình An Việt nhé!