Đang gửi...
Icon khám bệnh phải trang
Danh mục

Tin tức và Bài viết liên quan

CHIA SẺ ĐIỀU TRỊ CHÂM CỨU ĐIỀU TRỊ THẤP NGOÀI KHỚP 15 TH11

CHIA SẺ ĐIỀU TRỊ CHÂM CỨU ĐIỀU TRỊ THẤP NGOÀI KHỚP

Thấp ngoài khớp là nhóm bệnh đau nhức mỏi khớp rõ ràng ở vùng khớp.Phòng khám An Việt xin hướng dẫn châm cứu bấm huyệt điều trị thấp ngoài khớp.