Đang gửi...
Icon khám bệnh phải trang
Danh mục

Phương pháp điều trị khác

Điện xung

Dùng xung điện có tần số thấp và trung bình

Kéo dãn cột sống

Dùng lực cơ học tác động theo chiều dọc

Kéo dãn cổ

Kéo dãn cổ