Đang gửi...
Icon khám bệnh phải trang
Danh mục

Phương pháp điều trị khác

Điện phân

Dòng điện một chiều đưa ion vào cơ thể

Điện xung

Dùng xung điện có tần số thấp và trung bình

Kéo dãn cổ

Kéo dãn cổ