Đang gửi...
Icon khám bệnh phải trang
Danh mục

Phương pháp điều trị khác

Cấy chỉ

Chôn chỉ, Vùi chỉ, Xuyên chỉ, Thắt chỉ, ...

Thủy châm

Đưa thuốc vào Huyệt nằm trên hệ Kinh Lạc

Châm cứu

Châm vào các Huyệt nằm trên Kinh Lạc

Chườm thuốc

Sử dụng dược liệu nóng ấm chườm lên da

Giác hơi

Dùng chân không tạo xung huyết trên Huyệt

Xoa bóp bấm huyệt

Trị liệu, điều trị và thư giãn sau mệt mỏi